Đang tải... Vui lòng chờ...
Lượt truy cập

Phép tính coi sinh con trai hay gái.

CÁCH TÍNH 1:

1.      Lấy hằng số: 49
2.      Cộng với tháng người mẹ thọ thai
3.      Rồi trừ với tuổi của người mẹ năm thọ thai
4.      Đem con số trừ còn lại đó cộng với hằng số: 19
5.      Hể ra số lẻ là con Trai, số chẵn là con Gái.

THÍ DỤ 1: Mẹ 24 tuổi, thọ thai vào tháng 2. Tính coi sanh trai hay gái.

             Hằng số:                                      49

             Tháng thọ thai: cộng(+) 2

            được:                                            51

             Tuổi mẹ năm thọ thai:    trừ (-)   24

            còn                                                27

             Hằng số:        27  cộng (+)          19

            được:                                            46 ---> 6

             Con số 46, số 6 là số chẵn, vậy sanh con gái.

Ngũ hành tương sinh tương khắc

THÍ DỤ 2: Mẹ 41 tuổi, thọ thai vào tháng 12. Tính coi sanh trai hay gái.

             Hằng số:                                      49

             Tháng thọ thai:cộng(+) 12

            được:                                            61

             Tuổi mẹ năm thọ thai:    trừ (-)   41

            còn                                                20

             Hằng số:      20   cộng (+)           19

            được:                                            39 ---> 9

             Con số 46, số 6 là số chẵn, vậy sanh con trai.

 

CÁCH TÍNH 2:

- Trong bát quái có (8 quẻ) thì có 4 quẻ Dương là Càn (Kiền), Khảm, Cấn, Chấn và 4 quẻ Âm là Tốn, Ly, Khôn, Đoài
- Muốn biết sinh con trai hay con gái thì trước tiên phải biết tuổi của người đàn bà mang thai và tháng thụ thai và tuổi của người chồng của thai phụ để đối chiếu vào bát quái.- Nếu tuổi chẵn hay tháng thụ thai tháng chẵn thì kẻ 2 vạch ngắn (hào âm). Nếu tuổi lẻ hay tháng thụ thai là tháng lẻ thì kẻ vạch dương (hào dương).
- Khi vạch các hào thì nhớ vạch hào Âm Dương ứng với tuổi chồng ở trên, tuổi vợ ở dưới còn tháng thụ thai thì vạch ở giữa (nhớ tính tuổi chồng và tuổi vợ vào năm tháng thụ thai). Nếu các vạch tạo thành quẻ Dương thì sẽ sinh con trai, quẻ Âm sẽ sinh con gái.
- Cách tính này có thể sẽ không chính xác nếu gặp năm có nhuận hay khi thụ thai nhằm vào ngày lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, lập đông, đông chí...."

Hậu thiên bát quái

 

* Theo hướng dẫn trên:
- Tuổi người chồng 47 - vạch dương; Tuổi vợ 38 - vạch âm; nếu có thai trong tháng 5 - Vạch dương > Ta có quẻ Tốn > Con gái;
- Tuổi người chồng 47 - vạch dương; Tuổi vợ 38 - vạch âm; nếu có thai trong tháng 6 - Vạch âm > Ta có quẻ Cấn> Con trai.

 

Chú ý: cách trên được trích ra từ sách cổ, chỉ mang tính chất tham khảo.
 

In văn bản

Tin mới
Chọn thời gian xây, sửa nhà.

Lựa chọn ngày giờ tốt để xây sửa nhà vô cùng phức tạp. Ở đây chỉ nói đến cách lựa chọn chung nhất.

Lập hướng xây nhà.

Hướng xây nhà vô cùng quan trọng, nó quyết định vận mệnh của ngôi nhà. Tùy vào khu vực khác nhau, ta có phương pháp lập hướng khác nhau.

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!

 

   04.39139353

  0913.574.894

    Lien Vu Art

 

Sản phẩm bán chạy